IMG_5866_edited.jpg

Regulation

 

Zasady używania znaku towarowego „European Bee Made”


Nabycie korzystania ze znaku towarowego oznacza poddanie się pewnym ograniczeniom. Są one niezbędne do utworzenia weryfikowalnego systemu. Najważniejsza zasada dotyczy miodu: znak towarowy "European Bee Made" może być wykorzystany wyłącznie do oznakowania miodu wyprodukowanego w państwach członkowskich Unii Europejskiej! Zakres osób uprawnionych do wnioskowania o korzystanie ze znaku towarowego należy ograniczyć również pod względem terytorialnym. O korzystanie ze znaku towarowego będą mogli ubiegać się pszczelarze i przedsiębiorstwa pakujące miód działające na geograficznym obszarze Europy. Tak więc ze znaku towarowego będą mogły korzystać również europejskie firmy pakujące (oraz pszczelarstwa, jeśli pakują cudzy miód) działające poza Unią Europejską, lecz oznaczyć nim będą mogły wyłącznie miód pochodzący od producentów działających w państwach członkowskich Uniii Europejskiej. (Na przykład angielski pszczelarz może umieścić znak towarowy na miodzie akacjowym zakupionym od włoskiego czy węgierskiego producenta, ale na własnym nie, bo Anglia już nie należy do Unii Europejskiej.)

W celu zapewnienia pełnej weryfikowalności niezbędną zasadą jest, że firma pakująca powinna nabyć całą rozprowadzaną ilość miodu bezpośrednio od producenta. Osoba ubiegająca się o znak towarowy musi zapewnić nabycie całkowitej ilości miodu bezpośrednio od producentów, również tej, przy sprzedaży której nie korzysta ze znaku towarowego, ponieważ do obiegu ta część miodu trafi jako miód własnej marki sieci dyskontowej.

Aby zapewnić możliwość śledzenia również takiego miodu (nieoznaczonego znakiem towarowym), może on pochodzić tylko od producenta i z geograficznego obszaru Europy. Ta zasada jest ważna dlatego, bo tylko w ten sposób jest zapewniona identyfikowalność wszystkich partii produktu, aż do pasieki pszczelarza. Miód bowiem jest podrabiany w profesjonalny sposób, natomiast nie jest możliwe przekupienie większej liczby pszczelarzy w Europie, aby poświadczyli pochodzenie podrobionego miodu.

Weryfikację powierzymy niezależnym audytorom finansowym. Specjalistów od bezpieczeństwa żywności naszym zdaniem nie będziemy potrzebować, bo pod tym względem konsumenci i władze państwowe weryfikują firmy pakujące miód dostatecznie dobrze. Przy spawdzaniu obrotu miodem danego przedsiębiorstwa zadaniem audytorów finansowych będzie kontrola bilansu materiałowego nabycia i sprzedaży oraz tego, czy nabycie nastąpiło w wymagany sposób bezpośrednio od producentów. Kontrola finansowa jest ważna, bowiem pod tym względem nie jest możliwe ukrycie stanu faktycznego. Firmy pakujące mają obowiązek zapłacenia za towar temu, od kogo miód pochodzi.

Podsumowując, celem znaku towarowego jest to, aby stworzyć pszczelarzom i konsumentom w Unii Europejskiej ważny i zweryfikowany system, gwarantujący, że słoik oznaczony znakiem towarowym na pewno zawiera miód pochodzący bezpośrednio od pszczelarza działającego w którymś z państw członkowskich Unii Europejskiej.