IMG_4856.JPG

Znak towarowy

Streszczenie celów stworzenia znaku towarowego "Made Eu Bee" oraz zasad korzystania

Są kraje europejskie, w których liczba rodzin pszczelich w ostatnich dziesięciu latach spadła o jedną czwartą. Jednak pszczoły miodne na naszym kontynencie będą tylko wówczas, dopóki będą pszczelarze! Pszczelarze po pewnym czasie są w stanie odbudować stracone rodziny pszczele, ale to wiąże się z kosztami. Jednak sytuacja pszczelarstwa europejskiego stała się beznadziejna nie z tego powodu, lecz dlatego, że spływający z Chin podrobiony miód odbiera im rynki.


Według oficjalnych statystyk Chiny produkują 550 000 ton "miodu" rocznie. To mniej więcej dziesięciokrotność zbiorów, tak dużych producentów prawdziwego miodu, jak Argentyna, Meksyk albo Ukraina. Nikt na świecie nie wierzy, że miód w Chinach został zebrany przez pszczoły, jednak jego produkcja nieustannie rośnie.

21 listopada 2019 r. w Budapeszcie ekolodzy i inni aktywiści z dziesięciu krajów założyli Stowarzyszenie na Rzecz Europejskich Pszczół. Są to ludzie chcący podjąć zdecydowane kroki, aby zachować w naszym otoczeniu populację pszczół miodnych i pszczelarstwo. Opracowaliśmy rygorystyczny system, zapewniający, że jeśli ktoś kupi miód oznaczony naszym znakiem towarowym (ABM - European Bee Made), może mieć pewność, że kupuje miód pochodzący bezpośrednio od pszczelarzy europejskich. Prawdziwy, naturalny miód europejski. Tym zakupem przyczynia się również do przetrwania pszczół w Europie i europejskiego pszczelarstwa.

Nasze Stowarzyszenie inicjuje powstanie systemu, który chroni pochodzenie miodu wyprodukowanego w Unii Europejskiej, od producenta do konsumenta, poprzez przywiązanie do znaku towarowego. Bazując na tym można przeprowadzić kampanię marketingową mającą na celu zachęcenie konsumentów do spożywania takiego miodu. Niezbędną regulację, będącą na razie projektem, załączyliśmy poniżej, bowiem chcielibyśmy włączyć w toczoną nad nią debatę inne unijne organizacje pszczelarskie. Projekt na razie zawiera te zasady, co do których osiągnięto pełną zgodę fundatorów.

Naszym celem jest ponadto, aby każda znacząca narodowa organizacja pszczelarska w Unii delegowała członków do naszego Stowarzyszenia. Poprzez te działania nasze Stowarzyszenie mogłoby zostać organizacją ogólnoeuropejską, której pierwszorzędnym zadaniem gospodarczym byłoby polepszenie pozycji handlowych pszczelarzy z Unii Europejskiej. Przynależność do Stowarzyszenia nie wiąże się ze składką członkowską, ale należy wykupić prawo do korzystania ze znaku towarowego.

EuBeeMade_Logo_2019_BF_regimehecske.png